Scoring system

Position Points
I 25
II 18
III 15
IV 12
V 10
VI 8
VII 6
VIII 4
IX 2
X 1

 

Oplita / Hoplite Nazione / Nation Ranking
2016 2017 2018 2019 Total
Cesare Brizio Kiribati 25 (I) 18 (II) 12 (IV) 25 (I) 80
Dimitri Tartari Lesotho 0 25 (I) 25 (I) 0 50
Alessandro Pirani Abkhazia 15 (III) 15 (III) 18 (II) 0 48
Giulio Giovannetti Sao Tomé e Principe 12 (IV) 0 15 (III) 0 27
Maddalena Roversi Monaco Liechtenstein 4 (VIII) 10 (V) 8 (VI) 0 22
Matteo Pavani Tuva 10 (V) 0 10 (V) 0 20
Stefano Marchetti Tuvalu 8 (VI) 12 (IV) 0 0 20
Daniele Laffi Armenia 18 (II) 0 0 0 18
Giovanna Rassaval Circassia 0 8 (VI) 0 0 8
Christian Scazzieri Nagorno Karabakh 6 (VII) 0 0 0 6
Massimo Azzolini Kabardino-Balkaria 2 (IX) 0 0 0 2
Michele Finelli Vanuatu 0 0 0 0 0
Giacomo Monari Maryland 0 0 0 0 0